img4.gif (1155 bytes)

-- ..,

  

  

   3
     .., 1981
     -

  

   Deutsch
       127550 ., 39
   \   (095) 976 2583
E-mail    vpriemko@ftcntr.ru
Valery V. Priyemko

ENGLISH